DE HETE STOEL

DE HETE STOEL

Boer Jef woont met zijn nicht Solange (engeltje?) en huishoudster Stien op zijn boerderij.  Isi, zijn neef, en diens vrouw Thea zijn eigenaars van een slechtlopende antiekzaak.  Ze komen alleen maar bij nonk Jef als ze iets van hem nodig hebben.  Omdat Jef een erfenis kreeg van zijn zus, zijn Isi en Thea om de haverklap op bezoek.  Ze hebben veel belangstelling voor een antieke stoel, die nonk Jef geërfd heeft. Ook hebben ze een vermoeden dat de sieraden van de overledene bij nonk Jef terecht gekomen zijn.  De jacht op de erfenis begint... 

NONK JEF, boer en oom van Solange en Isi          STEEGEN JOS

STIEN, huishoudster van Jef                                   HENSELS TILLY

SOLANGE, nicht van Jef                                         COLLAS GERDA

ISI, neef van Jef en eigenaar antiekzaak                 BREBAN JEFFRY

THEA, vrouw van Isi                                                 DUCHATEAU VIVIANE

CHAREL, vriend van Solange                                  STEEGEN WILLY

FONSKE, dorpsgek en vriend des huizes                STEEGEN WILLY